Job Position

(VI) Nhân Viên IT Support

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Deadline: 2022-08-31

Location: Ha Noi

Number: 1

Salary: $220 - $440

Apply

Our Current Job Openings

(VI) Lập trình viên Flutter

Ha Noi

$500 - $2000

2022-09-282022-10-28

(VI) Thực tập sinh lập trình viên Web

Ha Noi

$170-$340

2022-09-262022-10-31

PHP DEVELOPER (FRAMEWORK LARAVEL)

Ho Chi Minh

$700 – $1000

2022-09-132022-10-31

Salesforce Developer

Ha Noi

$1000 - $2000

2022-10-31

PHP Developer

Ha Noi

$500~$1800

2022-10-30

IT INTERNSHIP

Ho Chi Minh

$100-$300

2022-09-30

QA Engineer (all level)

Ha Noi

$800 ~ $1800++

2022-09-30

Process Quality Assurance

Ha Noi

$1000 - $2,500

2022-08-31

(VI) Nhân Viên Đào Tạo Và Phát Triển (Lnd)

Ha Noi

$500 - $1000

2022-08-31

(VI) Lập Trình Viên Salesforce – Salesforce Developer

Ha Noi

$700-1800

2022-08-01

(VI) Performance Tester

Ha Noi

$500 - $1500

2022-08-31

Thực Tập Sinh Lập Trình IOS

Ha Noi

$175 - $350

2022-08-31

(VI) Nhân Viên IT Support

Ha Noi

$220 - $440

2022-08-31

(VI) Java Developer Team Leader

Ha Noi

$1000 - $2000

2022-08-31

(VI) Lập trình viên Ruby On Rail

Ho Chi Minh

thỏa thuận

2022-08-31

(VI) Lập Trình Viên Angular

Ha Noi

$1000 - $2000

2022-08-31

(VI) Lập trình viên WEB (.NET, C#)

Da Nang

thỏa thuận

2022-08-31

(VI) Lập trình viên Frontend Reactjs/Vuejs

Da Nang

thỏa thuận

2022-08-31

Backend Developer (.Net(C#), Java, PHP, Python) (all level)

Da Nang

thỏa thuận

2022-08-31

(VI) IT Comtor Tiếng Nhật

Ha Noi

$700 - $2,000

2022-09-30

(VI) Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Software Test Engineer)

Ha Noi

$500 - $1100

2022-09-30

(VI) Lập trình viên Nodejs – Nodejs Developer

Ha Noi

$700 - $2000

2022-09-30

(VI) Lập Trình Viên Web (Vuejs, Reactjs, Angular, PHP, Java)

Ha Noi

$700 - $1800

2022-09-30

Frontend Developer (Vuejs/Reactjs)

Ha Noi

$500 - $1500

2022-09-30

Frontend Developer Intern (Vuejs, Reactjs)

Ha Noi

$175 - $350

2022-09-30

(VI) Kỹ Sư Cầu Nối (Brse)

Ha Noi

$1000 - $2000

2022-08-31

Mobile Developer (IOS, Android, React Native)

Ha Noi

$600 - $1.800

2022-08-31

Business Analyst

Ha Noi

$500 - $1500

2022-08-31

IT Recruiter

Ha Noi

$400 - $700

2022-09-30

Java Developers

Ha Noi

$700 - $1800

2022-09-30

iOS Developer

Ha Noi

$700 - $1800

2022-09-30

Sign up to receive job information

Leave your information and profile to become a member of MOR!
    Attach files