Vị trí tuyển dụng

(VI) Backend Developer – Java (Onsite)

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

Hạn nộp hồ sơ:

Nơi làm việc: Hà Nội

Số lượng: 1

Mức lương: negotiate

Nộp hồ sơ

Việc làm đang tuyển

(VI) Software Developer (ReactJS/NodeJS/Java) Level Middle ~ PM

Hà Nội

up to $3000

(VI) NodeJS Developer

Hà Nội

up to $2000

(VI) ReactJS Developer

Hà Nội

up to $2000

(EN) Java Developer

Hà Nội

up to $1500

(VI) Python Developer

Hà Nội

$500-$2000

(EN) Ruby Developer

Hồ Chí Minh

negotiate

(EN) Bridge Engineer (BrSE)

Hồ Chí Minh

negotiate

(EN) Frontend Developer (Vuejs/Reactjs/AngularJS…)

Hồ Chí Minh

negotiate

(EN) BUSINESS DEVELOPMENT

Hồ Chí Minh

negotiate

(VI) Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Hà Nội

$800 - $2000

(VI) Backend Developer – Java (Onsite)

Hà Nội

negotiate

(VI) Android Developer (Onsite)

Hà Nội

negotiate

(VI) iOS Developer (Onsite)

Hà Nội

negotiate

(VI) Automation Tester (Onsite)

Hà Nội

$800 - $1500

(VI) Manual Tester (Onsite)

Hà Nội

negotiate

(VI) BrSE (Japan)

Japan

up to 600万円

(VI) Web Engineer (Japan)

Japan

25~30万円 / 月

(VI) Android Engineer (Japan)

Japan

up to 550 万円

(VI) PHP Engineer (Japan)

Japan

up to 550 万円

(VI) Backend Engineer (Japan)

Japan

up to 550 万円

(VI) Kỹ sư cầu nối (BrSE)

Hà Nội

$700 - $2500

(VI) IT Business Development (Korean Market)

Hà Nội

12.000.000 - 35.000.000 VND

(VI) Salesforce Developer

Hà Nội

$600 - $2000

(EN) IT Business Development

Hà Nội

15.000.000 - 35.000.000 VND

(EN) PHP Developer (Framework Laravel)

Hồ Chí Minh

negotiate

(EN) Backend Developer

Hà Nội

$1000 - 2000$

(EN) PHP Developer (Laravel Framework)

Hà Nội

$500-2000$

(EN) Frontend Developer

Hà Nội

$700 - $2000

(EN) Ruby On Rails Developer

Hà Nội

20.000.000 - 50.000.000 VND++

(EN) Flutter Developer

Hà Nội

$500 - $2000

(EN) PHP Developer (FRAMEWORK LARAVEL)

Hồ Chí Minh

$700 – $1000

(EN) Salesforce Developer

Hà Nội

$1000 - $2000

(EN) PHP Developer

Hà Nội

$500~$1800

(EN) Process Quality Assurance

Hà Nội

$1000 - $2500

(VI) Lập trình viên Ruby On Rails

Hồ Chí Minh

negotiate

Chuyên viên Tuyển Dụng (IT Recruiter)

Hà Nội

$500 - $700

Lập Trình viên Java

Hà Nội

$700 - $1800

Đăng ký nhận thông tin việc làm

Để lại các thông tin và hồ sơ của bạn để trở thành 1 thành viên của MOR nhé!
    Đính kèm CV