Phát triển ứng dụng

Thank!(ARUTO)

image work

(EN) Ứng dụng này có các chức năng như là: đăng tin, trò chuyện bằng icon, phân tích quan hệ xã hội, quản lý người dùng.

  • Thiết bị
  • iOS, Android
  • Phạm vi
  • Backend
  • Ngôn ngữ lập trình
  • Các mô hình phát triển
  • (EN) Phát triển ứng dụng

  • Quy mô phát triển
  • Thời gian phát triển
  • 3 tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ