Phát triển Labo

Hệ thống checkin nhận diện khuôn mặt bằng AI

image work

Đây là hệ thống checkin khách sạn / homestay sử dụng công nghệ AI tiên tiến để chuyển đổi các quy trình, dịch vụ và cơ sở vật chất truyền thống lên nền tảng online. Sử dụng kết hợp tăng cường AI, Blockchain và IOT để đọc, quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng, Hotel Gotcha giúp tối ưu số lượng nhân viên khách sạn cần thiết và cải thiện trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

 • Thiết bị
 • IOS/Android
 • Phạm vi
 • Frontend, back-end, AI
 • Ngôn ngữ lập trình
 • SWIFT・Python
 • Các mô hình phát triển
 • Mô hình Labo

 • Quy mô phát triển
 • Nhóm 8 người
 • Thời gian phát triển
 • 10 tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ