Lịch sử・Chứng nhận

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

04/23

2022年度Sao Khue賞を受賞

04/24

Một lần nữa đạt danh hiệu danh giá Sao Khuê 2021 trong lĩnh vực "Dịch vụ xuất khẩu phần mềm"

08/11

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc về Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc về an toàn thông tin ISO 27001:2013

05/16

MOR Software xuất sắc đạt danh hiệu Sao Khuê 2020 trong lĩnh vực "Dịch vụ xuất khẩu phần mềm”

04/01

Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

02/15

Ra mắt nền tảng thương mại điện tử SpaceShare.vn cung cấp giải pháp không gian business như không gian làm việc, hội họp,... tại thị trường Việt Nam

https://spaceshare.vn/

10/01

Tiếp tục mở rộng thị trường thành lập chi nhánh đại diện tại Hà Nội

07/04

Thành lập pháp nhân mang tên MOR Asia tại Tokyo, Nhật Bản

04/29

Thành lập MOR Software JSC tại Hồ Chí Minh

Chứng nhận
Giải thưởng
MOR NEWS
Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động kinh doanh, về offshore trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Xem danh sách tin tức