Lịch sử・Chứng nhận

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

04/23

2022年度Sao Khue賞を受賞

04/24

Một lần nữa đạt danh hiệu danh giá Sao Khuê 2021 trong lĩnh vực "Dịch vụ xuất khẩu phần mềm"

08/11

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc về Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc về an toàn thông tin ISO 27001:2013

05/16

MOR Software xuất sắc đạt danh hiệu Sao Khuê 2020 trong lĩnh vực "Dịch vụ xuất khẩu phần mềm”

04/01

Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

02/15

Ra mắt nền tảng thương mại điện tử SpaceShare.vn cung cấp giải pháp không gian business như không gian làm việc, hội họp,... tại thị trường Việt Nam

https://spaceshare.vn/

10/01

Tiếp tục mở rộng thị trường thành lập chi nhánh đại diện tại Hà Nội

07/04

Thành lập pháp nhân mang tên MOR Asia tại Tokyo, Nhật Bản

04/29

Thành lập MOR Software JSC tại Hồ Chí Minh

Chứng nhận
Giải thưởng