Tài sản mật mã (tiền ảo)
PHP Laravel / Smart Contract / Solidity
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ nhà kính vinyl trang trại IoT
PHP Laravel
Nền tảng thanh toán hàng ngày dành cho các cửa hàng và nhà hàng
Riot.js / Java
Hệ thống quản lý quảng cáo được bao gồm trong túi mua hàng
PHP、React.js
Nền tảng mua BtoB
Smart Check-in (AI)
Phát triển hệ thống thông báo thiên tai
Javascript, PHP
Trang web việc làm dành cho các huấn luyện viên cá nhân
Hệ thống checkin nhận diện khuôn mặt bằng AI
SWIFT・Python
Ứng dụng đọc kinh thánh

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ