Hệ thống kiểm soát nhiệt độ nhà kính vinyl trang trại IoT

image work

Một dịch vụ IoT cho phép bạn sử dụng các giá trị số như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ CO2 bên trong nhà kính, cũng như mở rộng chức năng của nó.

  • Thiết bị
  • Phạm vi
  • Frontend, back-end
  • Ngôn ngữ lập trình
  • PHP Laravel
  • Các mô hình phát triển
  • Quy mô phát triển
  • Nhóm 4 người
  • Thời gian phát triển
  • 2.5 tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ