Phát triển Labo

Tài sản mật mã (tiền ảo)

image work

Ứng dụng web giao dịch tiền ảo. Phụ trách phát triển hệ thống ICO dựa trên hợp đồng thông minh (Ethereum).

 • Thiết bị
 • Phạm vi
 • Backend, Frontend, Blockchain
 • Ngôn ngữ lập trình
 • PHP Laravel / Smart Contract / Solidity
 • Các mô hình phát triển
 • Phát triển Labo

 • Quy mô phát triển
 • Nhóm 7 người
 • Thời gian phát triển
 • 8 tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ