Nền tảng thanh toán hàng ngày dành cho các cửa hàng và nhà hàng

image work

(EN) Dự án phát triển nền tảng kinh doanh quản lý thu nhập hàng ngày và sự tham gia của nhân viên tại các cửa hàng.

 • Thiết bị
 • Phạm vi
 • Back-end (Java), Front-end (Riot.js)
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Riot.js / Java
 • Các mô hình phát triển
 • (EN) Mô hình Labo

 • Quy mô phát triển
 • 7 người
 • Thời gian phát triển
 • Đang triển khai

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ