Labo

Phát triển hệ thống thông báo thiên tai

image work

(JP) Hệ thống dành cho người Nhật Bản để chính quyền địa phương quản lý thông tin thiên tai, thông tin thiệt hại, các tuyến đường sơ tán, hoạt động sơ tán nơi ở khi có thảm họa xảy ra trong khu vực.

 • Thiết bị
 • Web
 • Phạm vi
 • Frontend, back-end, database
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Javascript, PHP
 • Các mô hình phát triển
 • (JP) Mô hình Labo

 • Quy mô phát triển
 • Phát mới triển
 • Thời gian phát triển
 • 1 năm 2tháng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu.

Liên hệ