Việc làm đang tuyển

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA)

Hà Nội

$800 - $2000

Backend Developer – Java (Onsite)

Hà Nội

negotiate

Android Developer (Onsite)

Hà Nội

negotiate

iOS Developer (Onsite)

Hà Nội

negotiate

Automation Tester (Onsite)

Hà Nội

$800 - $1500

Manual Tester (Onsite)

Hà Nội

negotiate

BrSE (Japan)

Japan

up to 600万円

Web Engineer (Japan)

Japan

25~30万円 / 月

Android Engineer (Japan)

Japan

up to 550 万円

PHP Engineer (Japan)

Japan

up to 550 万円

Backend Engineer (Japan)

Japan

up to 550 万円

Kỹ sư cầu nối (BrSE)

Hà Nội

$700 - $2500

IT Business Development (Korean Market)

Hà Nội

12.000.000 - 35.000.000 VND

Salesforce Developer

Hà Nội

$600 - $2000

Java Developer

Hồ Chí Minh

negotiate

IT Business Development

Hà Nội

15.000.000 - 35.000.000 VND

PHP Developer (Framework Laravel)

Hồ Chí Minh

negotiate

Backend Developer

Hà Nội

$1000 - 2000$

PHP Developer (Laravel Framework)

Hà Nội

$500-2000$

Frontend Developer

Hà Nội

$700 - $2000

Lập Trình Viên Ruby On Rails

Hà Nội

20.000.000 - 50.000.000 VND++

Lập trình viên Flutter

Hà Nội

$500 - $2000

Lập trình viên PHP (FRAMEWORK LARAVEL)

Hồ Chí Minh

$700 – $1000

Lập trình viên Salesforce

Hà Nội

$1000 - $2000

Lập trình viên PHP

Hà Nội

$500~$1800

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng quy trình (PQA)

Hà Nội

$1000 - $2500

Lập trình viên Ruby On Rails

Hồ Chí Minh

negotiate

Chuyên viên Tuyển Dụng (IT Recruiter)

Hà Nội

$500 - $700

Lập Trình viên Java

Hà Nội

$700 - $1800

Đăng ký nhận thông tin việc làm

Để lại các thông tin và hồ sơ của bạn để trở thành 1 thành viên của MOR nhé!
    Đính kèm CV